Tādas uz varoņiem balstītas spēles kā Overwatch un DotA tik radikāli pārveidoja savus attiecīgos žanrus, ka, neskaitāmi citi ir mēģinājuši atkārtot to, ko tie ir paveikuši. Tomēr mazs daudzums ir mēģinājis pārņemt hero-based konceptu un integrēt to citā spēles veidā. Te ienāk mūsu varoņi Ninja Theory ar savu spēli Bleeding Edge.